fbpx Skip to content
Bornholm Folkemødet 2024

Folkemødet 2024. Pårørende på vagt – risiko eller ressource?

Copenhagen Academy for Medical Education & Simulation, Cure4Parkinson, IQVIA

Debat – Sundhed, omsorg og forebyggelse


Når pårørende inddrages, øges sandsynligheden for, at patienter oplever høj grad af bedring og tilfredshed med behandlingen. Men kan vi tillade os at se pårørende som ressourcer? Og hvordan forholder det sig med lighed i sundhed, hvis vi ikke har lige adgang til pårørende? En række kroniske sygdomme er kendetegnet ved at stille store krav til involvering af pårørende. Alligevel har Elisabeth, som har stiftet Cure4Parkinson, valgt at sætte sin familie fri. Vi debatterer pårørendes og patienters medinddragelse i sundhedsvæsenet ud fra et politisk, sundhedsøkonomisk og personligt perspektiv i en tid, hvor sundhedsvæsenet bliver udfordret af større efterspørgsel og manglende ressourcer. Vi skal uden tvivl have alle elementer i spil, og vi har travlt med at finde løsninger – men er de faktisk gode og tilstrækkelige?

Hvornår: 14. juni 2024 16:00 – 16:45
Hvor: F12 – Røgeriets Debattelt

 


Deltagere

Christoffer Buster Reinhardt
Formand for sundhedsudvalget
Region Hovedstaden

Grete Holdt Brorholt
Forskningsleder
Københavns Professionshøjskole

Jakob Helmer Mørck
Pårørendeunderviser
Copenhagen Academy for Medical Education & Simulation (CAMES)

Elisabeth Ildal Nielsen
Stifter af Cure4Parkinson
Cure4Parkinson

Claudia Byriel
Patientunderviser
Copenhagen Academy for Medical Education & Simulation (CAMES)

Ditlev Moltke
Kommerciel chef
IQVIA

Lars Bo Kaspersen
Professor i politik, historie og sociologi
Copenhagen Business School

Se mere om folkemødet her